pk10开奖结果

俱乐部动态

2019年汕头市风云赛鸽俱乐部夏季第二关(单关)各指定成绩

发表时间:2019-06-29 14:37:56   浏览数:1065   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

注:自成绩公布日起,如无书面异议2019年7月5日下午俱乐部15:00发奖!

2019年夏季风云第二关常规赛成绩表
获奖名次 比赛名次 鸽棚号 鸽 主 名 称 足 环 号 码
1 1 001958 高峰鸽舍 2019-FY-1072A
2 2 009079 许照浩 2019-FY-0123
3 3 000420 张俊波 2019-FY-0371A
4 4 009456 林卫波 2019-FY-0043A
5 5 005931 锐炮 2019-FY-0829
6 6 009456 林卫波 2019-FY-0049A
7 7 003333 林泽杰 2019-FY-0299A
8 8 000013 瑞迪 2019-FY-0009A
9 9 003298 陈坤敏+吴壁钦 2019-FY-0729
10 10 000024 猫弟 2019-FY-0128
2019年夏季风云第二关单关指定成绩表
获奖名次 比赛名次 鸽棚号 鸽 主 名 称 足 环 号 码
1 2 009079 许照浩 2019-FY-0123
2 4 009456 林卫波 2019-FY-0043A
3 5 005931 锐炮 2019-FY-0829
4 8 000013 瑞迪 2019-FY-0009A
5 9 003298 陈坤敏+吴壁钦 2019-FY-0729
2019年夏季风云第二关大家乐成绩表
获奖名次 比赛名次 鸽棚号 鸽 主 名 称 足 环 号 码
1 2 009079 许照浩 2019-FY-0123
2 4 009456 林卫波 2019-FY-0043A
3 5 005931 锐炮 2019-FY-0829
4 8 000013 瑞迪 2019-FY-0009A
5 9 003298 陈坤敏+吴壁钦 2019-FY-0729
6 10 000024 猫弟 2019-FY-0128
7 13 000301 吴东升 2019-FY-0012A
8 15 006688 薛健海 2019-FY-0485
9 18 000221 旭日鸽舍 2019-FY-0454
10 19 000301 吴东升 2019-FY-0017A
2019年夏季风云第二关一手抓成绩表
获奖名次 比赛名次 鸽棚号 鸽 主 名 称 足 环 号 码
1 1 009456 林卫波 2019-FY-0043A
2019年夏季风云第二关2羽组成绩表
获奖名次 比赛名次 鸽棚号 鸽 主 名 称 足 环 号 码
1 8 000013 瑞迪 2019-FY-0009A
25 000013 瑞迪 2019-FY-0010A

评论列表
该信息禁止评论
pk10开奖结果_wbO7g pk10开奖结果pk10开奖结果_TuXB3 pk10开奖结果pk10开奖结果_jyY3V pk10开奖结果_XRqOG pk10开奖结果_oPjrP pk10开奖结果_B7RVG pk10开奖结果_6t9lMa8 pk10开奖结果_BWQ8sV pk10开奖结果_j51InRJ pk10开奖结果_6WKuO